Блимаємо CapsLock'ом при пінгувані веб-сервера

Як можна використати LED для отримання "сповіщення" про пінгування веб-серверу

Побачив в Twitter цікавий пост, як можна блимати LED'ами на клавіатурі для відображення певних подій.

Трішки переробив скрипт, щоб на лептопі блимав CapsLock.

Робимо:

  • xkbcomp $DISPLAY myconf.xkb - зберігаємо налаштування

  • vim myconf.xkb - в налаштуваннях 'indicator "Caps Lock"' замінюємо !allowExplicit; на allowExplicit; (прибираємо знак оклику)

  • xkbcomp myconf.xkb $DISPLAY - застосовуємо налаштування

  • ping 8.8.8.8 | stdbuf -oL awk -F[=\ ] '/from/{ms=$(NF-1); print ms/1000.0 " " 1-ms/1000.0}' | while read on off ; do echo $on $off ; xset led 1 ; sleep $on ; xset -led 1 ; sleep $off ; done - запускаємо блималку

По завантаженню налаштувань інфо взято звідси

Відео як це працює :)

"CapsLock блимає"