Predstavljanje knjige Crnogorski separatizam Aleksandra Rakovića

Predstavljanje knjige Crnogorski separatizam Aleksandra Rakovića održano je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 18. 6. 2019. godine.